Παροχές του ξενοδοχείου Marina

Όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου Marina είναι άνετα και διαθέτουν:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hotel Marina - 24/11/2020
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~